Page User Date

Nhanh như chớp (mùa 4) (vi.wikipedia.org)

Đã cứu 4 nguồn và đánh dấu 0 nguồn là hỏng.) #IABot (v2.0.9.2

NgocAnMaster Dec. 7, 2022, 10:39 a.m.

2 ngày 1 đêm (chương trình truyền hình Việt Nam) (vi.wikipedia.org)

Đã cứu 11 nguồn và đánh dấu 0 nguồn là hỏng.) #IABot (v2.0.9.2

NgocAnMaster Dec. 7, 2022, 10:30 a.m.

Синяк, Игорь Витальевич (ru.wikipedia.org)

Спасено источников — 23, отмечено мёртвыми — 0. [[:en:User talk:InternetArchiveBot|Сообщить об ошибке]]. См. [[:m:InternetArchiveBot/FAQ/ru|FAQ]].) #IABot (v2.0.9.2

Нейроманьяк Dec. 7, 2022, 10:19 a.m.

Международная федерация хоккея с мячом (ru.wikipedia.org)

Спасено источников — 1, отмечено мёртвыми — 0. [[:en:User talk:InternetArchiveBot|Сообщить об ошибке]]. См. [[:m:InternetArchiveBot/FAQ/ru|FAQ]].) #IABot (v2.0.9.2

Kolchak1923 Dec. 7, 2022, 10:11 a.m.

Международная федерация хоккея с мячом (ru.wikipedia.org)

Спасено источников — 1, отмечено мёртвыми — 0. [[:en:User talk:InternetArchiveBot|Сообщить об ошибке]]. См. [[:m:InternetArchiveBot/FAQ/ru|FAQ]].) #IABot (v2.0.9.2

Kolchak1923 Dec. 7, 2022, 10:06 a.m.

Слава КПСС (ru.wikipedia.org)

Спасено источников — 3, отмечено мёртвыми — 0. [[:en:User talk:InternetArchiveBot|Сообщить об ошибке]]. См. [[:m:InternetArchiveBot/FAQ/ru|FAQ]].) #IABot (v2.0.9.2

Нейроманьяк Dec. 7, 2022, 10:04 a.m.

Хоккей с мячом (ru.wikipedia.org)

Спасено источников — 1, отмечено мёртвыми — 0. [[:en:User talk:InternetArchiveBot|Сообщить об ошибке]]. См. [[:m:InternetArchiveBot/FAQ/ru|FAQ]].) #IABot (v2.0.9.2

Kolchak1923 Dec. 7, 2022, 10:04 a.m.

Скрынник, Борис Иванович (ru.wikipedia.org)

Спасено источников — 1, отмечено мёртвыми — 0. [[:en:User talk:InternetArchiveBot|Сообщить об ошибке]]. См. [[:m:InternetArchiveBot/FAQ/ru|FAQ]].) #IABot (v2.0.9.2

Kolchak1923 Dec. 7, 2022, 10:04 a.m.

Гран-при России 2018 года (ru.wikipedia.org)

Спасено источников — 1, отмечено мёртвыми — 0. [[:en:User talk:InternetArchiveBot|Сообщить об ошибке]]. См. [[:m:InternetArchiveBot/FAQ/ru|FAQ]].) #IABot (v2.0.9.2

Kolchak1923 Dec. 7, 2022, 9:52 a.m.

Гран-при России 2019 года (ru.wikipedia.org)

Спасено источников — 6, отмечено мёртвыми — 0. [[:en:User talk:InternetArchiveBot|Сообщить об ошибке]]. См. [[:m:InternetArchiveBot/FAQ/ru|FAQ]].) #IABot (v2.0.9.2

Kolchak1923 Dec. 7, 2022, 9:46 a.m.

Гран-при России (ru.wikipedia.org)

Спасено источников — 2, отмечено мёртвыми — 0. [[:en:User talk:InternetArchiveBot|Сообщить об ошибке]]. См. [[:m:InternetArchiveBot/FAQ/ru|FAQ]].) #IABot (v2.0.9.2

Kolchak1923 Dec. 7, 2022, 9:44 a.m.

Чемпионат мира по футболу 2018 (ru.wikipedia.org)

Спасено источников — 39, отмечено мёртвыми — 0. [[:en:User talk:InternetArchiveBot|Сообщить об ошибке]]. См. [[:m:InternetArchiveBot/FAQ/ru|FAQ]].) #IABot (v2.0.9.2

Kolchak1923 Dec. 7, 2022, 9:43 a.m.

Чемпионат мира по футболу (ru.wikipedia.org)

Спасено источников — 7, отмечено мёртвыми — 0. [[:en:User talk:InternetArchiveBot|Сообщить об ошибке]]. См. [[:m:InternetArchiveBot/FAQ/ru|FAQ]].) #IABot (v2.0.9.2

Kolchak1923 Dec. 7, 2022, 9:36 a.m.

Chionoecetes (en.wikipedia.org)

Rescuing 1 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.9.2

Abductive Dec. 7, 2022, 9:02 a.m.

Hercules (en.wikipedia.org)

Rescuing 4 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.9.2

Billjones94 Dec. 7, 2022, 9 a.m.

The Daily Beast (en.wikipedia.org)

Rescuing 3 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.9.2

Billjones94 Dec. 7, 2022, 8:33 a.m.

Kenji Fujimoto (en.wikipedia.org)

Rescuing 12 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.9.2

Billjones94 Dec. 7, 2022, 8:26 a.m.

Mitch McConnell (en.wikipedia.org)

Rescuing 3 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.9.2

Abductive Dec. 7, 2022, 8:10 a.m.

Туристические жетоны Франции (ru.wikipedia.org)

Спасено источников — 4, отмечено мёртвыми — 0. [[:en:User talk:InternetArchiveBot|Сообщить об ошибке]]. См. [[:m:InternetArchiveBot/FAQ/ru|FAQ]].) #IABot (v2.0.9.2

Leokand Dec. 7, 2022, 8:07 a.m.

Севастьянов, Николай Иванович (ru.wikipedia.org)

Спасено источников — 1, отмечено мёртвыми — 0. [[:en:User talk:InternetArchiveBot|Сообщить об ошибке]]. См. [[:m:InternetArchiveBot/FAQ/ru|FAQ]].) #IABot (v2.0.9.2

Vyacheslav Bukharov Dec. 7, 2022, 8:07 a.m.
 
Page 1 of 11806