#temporary_batch_1711645833186


Page User Date

File:Muziek op de gracht PK-F-A.02344.jpg (commons.wikimedia.org)

/* wbcreateclaim-create:1| */ [[d:Special:EntityPage/P195]]: [[d:Special:EntityPage/Q638395]], #quickstatements; #temporary_batch_1711645833186

Wijkemvan March 28, 2024, 5:40 p.m.

File:IJsmakerij Heineken PK-F-A.01904B.jpg (commons.wikimedia.org)

/* wbcreateclaim-create:1| */ [[d:Special:EntityPage/P195]]: [[d:Special:EntityPage/Q638395]], #quickstatements; #temporary_batch_1711645833186

Wijkemvan March 28, 2024, 5:40 p.m.

File:Kinderen in het Rapenburg PK-F-A.03567.jpg (commons.wikimedia.org)

/* wbcreateclaim-create:1| */ [[d:Special:EntityPage/P195]]: [[d:Special:EntityPage/Q638395]], #quickstatements; #temporary_batch_1711645833186

Wijkemvan March 28, 2024, 5:40 p.m.

File:Rijn PK-F-A.04032B.jpg (commons.wikimedia.org)

/* wbcreateclaim-create:1| */ [[d:Special:EntityPage/P195]]: [[d:Special:EntityPage/Q638395]], #quickstatements; #temporary_batch_1711645833186

Wijkemvan March 28, 2024, 5:40 p.m.

File:Moeder met kinderen PK-F-A.03552.jpg (commons.wikimedia.org)

/* wbcreateclaim-create:1| */ [[d:Special:EntityPage/P195]]: [[d:Special:EntityPage/Q638395]], #quickstatements; #temporary_batch_1711645833186

Wijkemvan March 28, 2024, 5:40 p.m.

File:Oosterbegraafplaats PK-F-A.03614.jpg (commons.wikimedia.org)

/* wbcreateclaim-create:1| */ [[d:Special:EntityPage/P195]]: [[d:Special:EntityPage/Q638395]], #quickstatements; #temporary_batch_1711645833186

Wijkemvan March 28, 2024, 5:40 p.m.

File:Menschen op straat PK-F-A.03666.jpg (commons.wikimedia.org)

/* wbcreateclaim-create:1| */ [[d:Special:EntityPage/P195]]: [[d:Special:EntityPage/Q638395]], #quickstatements; #temporary_batch_1711645833186

Wijkemvan March 28, 2024, 5:40 p.m.

File:Brug + Bailey Bridge PK-F-A.04009.jpg (commons.wikimedia.org)

/* wbcreateclaim-create:1| */ [[d:Special:EntityPage/P195]]: [[d:Special:EntityPage/Q638395]], #quickstatements; #temporary_batch_1711645833186

Wijkemvan March 28, 2024, 5:40 p.m.

File:Zonder titel PK-F-EAA.7001-3.jpg (commons.wikimedia.org)

/* wbcreateclaim-create:1| */ [[d:Special:EntityPage/P195]]: [[d:Special:EntityPage/Q638395]], #quickstatements; #temporary_batch_1711645833186

Wijkemvan March 28, 2024, 5:40 p.m.

File:Binnenhaven PK-F-A.03903.jpg (commons.wikimedia.org)

/* wbcreateclaim-create:1| */ [[d:Special:EntityPage/P195]]: [[d:Special:EntityPage/Q638395]], #quickstatements; #temporary_batch_1711645833186

Wijkemvan March 28, 2024, 5:40 p.m.

File:Vernieling haven PK-F-A.03789.jpg (commons.wikimedia.org)

/* wbcreateclaim-create:1| */ [[d:Special:EntityPage/P195]]: [[d:Special:EntityPage/Q638395]], #quickstatements; #temporary_batch_1711645833186

Wijkemvan March 28, 2024, 5:40 p.m.

File:Maandag na de bevrijding PK-F-A.02243.jpg (commons.wikimedia.org)

/* wbcreateclaim-create:1| */ [[d:Special:EntityPage/P195]]: [[d:Special:EntityPage/Q638395]], #quickstatements; #temporary_batch_1711645833186

Wijkemvan March 28, 2024, 5:40 p.m.

File:Kinderen op straat in puin PK-F-A.03672B.jpg (commons.wikimedia.org)

/* wbcreateclaim-create:1| */ [[d:Special:EntityPage/P195]]: [[d:Special:EntityPage/Q638395]], #quickstatements; #temporary_batch_1711645833186

Wijkemvan March 28, 2024, 5:40 p.m.

File:Hoe plak ik fietsband PK-F-A.01261.jpg (commons.wikimedia.org)

/* wbcreateclaim-create:1| */ [[d:Special:EntityPage/P195]]: [[d:Special:EntityPage/Q638395]], #quickstatements; #temporary_batch_1711645833186

Wijkemvan March 28, 2024, 5:40 p.m.

File:De ster PK-F-A.03775.jpg (commons.wikimedia.org)

/* wbcreateclaim-create:1| */ [[d:Special:EntityPage/P195]]: [[d:Special:EntityPage/Q638395]], #quickstatements; #temporary_batch_1711645833186

Wijkemvan March 28, 2024, 5:40 p.m.

File:Rijtuig op het plein PK-F-B.01197.jpg (commons.wikimedia.org)

/* wbcreateclaim-create:1| */ [[d:Special:EntityPage/P195]]: [[d:Special:EntityPage/Q638395]], #quickstatements; #temporary_batch_1711645833186

Wijkemvan March 28, 2024, 5:40 p.m.

File:Kerkplein PK-F-A.04099.jpg (commons.wikimedia.org)

/* wbcreateclaim-create:1| */ [[d:Special:EntityPage/P195]]: [[d:Special:EntityPage/Q638395]], #quickstatements; #temporary_batch_1711645833186

Wijkemvan March 28, 2024, 5:40 p.m.

File:Vernieling haven PK-F-A.03789A.jpg (commons.wikimedia.org)

/* wbcreateclaim-create:1| */ [[d:Special:EntityPage/P195]]: [[d:Special:EntityPage/Q638395]], #quickstatements; #temporary_batch_1711645833186

Wijkemvan March 28, 2024, 5:40 p.m.

File:Borden PK-F-A.03781.jpg (commons.wikimedia.org)

/* wbcreateclaim-create:1| */ [[d:Special:EntityPage/P195]]: [[d:Special:EntityPage/Q638395]], #quickstatements; #temporary_batch_1711645833186

Wijkemvan March 28, 2024, 5:40 p.m.

File:Blindeninstituut PK-F-A.03959.jpg (commons.wikimedia.org)

/* wbcreateclaim-create:1| */ [[d:Special:EntityPage/P195]]: [[d:Special:EntityPage/Q638395]], #quickstatements; #temporary_batch_1711645833186

Wijkemvan March 28, 2024, 5:40 p.m.
Page 2 of 94